Eesti Aktuaaride Liidu põhikirjalisteks eesmärkideks on aktuaarikutse ja kindlustusteaduse edendamine, liidu liikmete õiguste kaitsmine, teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste aktuaaride organisatsioonidega sidemete arendamine ja õigusloome teostamine oma valdkonnas. Selleks, et täita neid eesmärke on EAL vastuvõtnud mitmeid olulisi programmilisi dokumente, sh aktuaari haridusprogramm, eetikakoodeks ning distsiplinaarprotsess. 

Üheks oma kõige olulisemaks ülesandeks on EAL pidanud oma liikmete haridustaseme tõstmist. Enamik meie liikmetest on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna ning omavad bakalaureuse või magistrikraadi, kolm EAL liiget omavad doktorikraadi. Enamus varasemal ajal liitunud liikmetest alustasid spetsiifilisi erialaseid õpinguid Institute of Actuaries ja Faculty of Actuaries kaasabil toimunud Actuarial Diploma Course ja Advanced Actuarial Diploma Course kursustel Vilniuses, hilisemad liitunud on tuule tiibadesse saanud enamasti TÜ Finants- ja kindlustusmatemaatika magistriprogrammist. Täiendamisvõimalusi on pakkunud mitmete teiste aktuaaride organisatsioonide korraldatud suvekoolid (Poola, Itaalia, Šveits), erinevad kursused välismaistes ülikoolides ja European Actuarial Academy. EAL on alternatiivina toonud ka ise välismaiseid õppejõude Eestisse õpetama.

EAL on seadnud endale üheks eesmärgiks saavutada rahvusvaheline tunnustatus kõrgtasemelise professionaalse organisatsioonina. EAL on rahvusvahelise aktuaaride assotsiatsiooni IAA (International Actuarial Association) ning Euroopa aktuaaride liite ühendava organisatsiooni AAE (Actuarial Association of Europe) täisliige. Täisliikme staatus nendes organisatsioonides peegeldab eelkõige seda, et meie liikmeid peetakse rahvusvahelisel tasemel võrdväärseteks partneriteks ning organisatsioon vastab kõrgeimatele rahvusvahelistele nõuetele.

Oleme oluliseks pidanud ka töövälist suhtlemist. Traditsioonideks on muutunud piduliku õhtusöögi korraldamine aastavahetuse paiku ning suvepäevad. Viimaseid on korraldatud erinevates Eestimaa paikades – Pärnus, Rõuges, Elva lähedal Peedul,  Kihnus, Nõval