Liidu juhtimine


 

Liidu (EAL) kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib liidu tegevust juhatus, millest vähemalt 2/3 peavad moodustama täisliikmed. Juhatuse esimeheks saab olla EAL täisliige.

Liidu juhatusse kuuluvad alates 2021. aastast Jaanus Sibul (juhatuse esimees), Raine Talvet, Kati Ok, Lagle Sammelsaar. 

Eelnevalt on juhatuse esimeesteks olnud Kati Ok (2015-2020) Tarmo Koll (1999-2005 ning 2012-2014), Jaanus Sibul (2005-2008), Marika Guralnik (2008-2011).