Avaleht

Tere tulemast Eesti Aktuaaride Liidu kodulehele.

Siit leiate infot meie liidu kohta ja saate teada, kes on aktuaar.

Kes või mis on aktuaar? See on amet, mida kõige enam aetakse segi sarnaselt kõlava arhivaari ametiga. Kuid erinevalt arhivaaridest on aktuaaride mängumaaks matemaatika, statistika, majanduslikud protsessid, projektsioonide tegemine, riskijuhtimine, modelleerimine jne.

Peamiselt töötavad aktuaarid elu- ja kahjukindlustuses, kuid ka näiteks investeeringute alal, konsultantidena, riigiametites, akadeemilises sfääris, kindlasti kindlustusjärelvalves. Kindlustuses töötavate aktuaaride vastutusalaks on kindlustusmaksed, tehnilised eraldised, kindlustusseltsi maksejõulisus ehk solventsus (Solvency II) ja veel palju muud.

Eestis kehtiv seadusandlus sätestab, et kindlustusandja asjakohase ja usaldusväärse juhtimise tagamiseks peab kindlustusandjal olema tõhus juhtimissüsteem koos aktuaari funktsiooniga. Aktuaarifunktsiooni täitev isik peab omama ja vajaduse korral olema võimeline tõendama kindlustus- ja finantsmatemaatilisi teadmisi ning kogemusi, mis vastavad kindlustusandja tegevusele omaste riskide laadile, ulatusele ja keerukusele. Kuulumine Eesti Aktuaaride Liitu (edaspidi ka EAL) aitab tõendada aktuaari hariduse vastavust rahvusvahelistele standarditele ning seega ka kvalifikatsiooni vastavust seadusele.

EAL on oma dokumentatsioonis sidunud aktuaari kvalifikatsiooninõuded liikmestaatusega organisatsioonis. Selleks, et omandada EAL täisliikme staatus peab kandidaat olema läbinud tervikuna aktuaarihariduse programmi, omama kõrgharidust ning vähemalt kaheaastast kogemust aktuaaritöös. Kontroll kandidaatide vastavuse üle kvalifikatsiooninõuetele kuulub EAL Haridustoimkonna pädevusse.

EAL aktuaarihariduse programm vastab tänapäevastele rahvusvahelistele nõuetele. Programm on üles ehitatud hierarhiliselt ning liidu liikme staatus on otseselt seotud aktuaarihariduse programmi läbimise määraga. EAL aktuaarihariduse programmi võib laias laastus jagada kaheks – baashariduse aste ning kindlustus- ja finantsmatemaatika üldistatud rakenduste aste.

Baashariduse aste sisaldab endas matemaatika, tõenäosusteooria, matemaatilise statistika, juhuslike protsesside, arvutiteaduse, majandusteaduste ning raamatupidamise põhikursusi, millele lisanduvad nõudmised suhtlemisoskustele, võõrkeelte oskustele ning teadmistele Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi riigiõiguslike struktuuride osas. Need on ained, mille läbimist eeldatakse kõrghariduse omandamise käigus. Baasteadmisi kindlustus- ja finantsmatemaatika osas on samuti võimalik omandada erinevate kõrgkoolikursuste läbimise teel. Baashariduse omandanuil on võimalik EAL taotleda assotsieerunud liikme staatust.

Selleks, et taotleda täisliikme staatust, peab lisaks olema läbitud kindlustus- ja finantsmatemaatika üldistatud rakenduste aste, mille eesmärgiks on vastavate alusteadmiste süvendamine ja aktuaarsete tehnikate rakendamine erinevates valdkondades ning eri sügavustes. Eraldi käsitletakse aktuaarsete riskide juhtimist elukindlustuse, kahjukindlustuses, pensioni- ja tervisekindlustuses.