Liiduga liitumine


 

Liidu (EAL) liikmeks on oodatud töötavad aktuaarid ja aktuaarihariduse õpetamisega seotud isikud.

EAL-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EAL-i juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks astuja peab oma kirjalikule sooviavaldusele lisama haridust tõendavad dokumendid ning soovituse vähemalt ühelt EAL täis- või assotsieerunud liikmelt. Uute liikmete vastuvõtmise kinnitab liidu üldkoosolek.

Soovijal palume kontakteeruda: aktuaar@gmail.com