Liidust

Eesti Aktuaaride Liidu (edaspidi ka EAL) põhikirjalisteks eesmärkideks on aktuaarikutse ja kindlustusteaduse edendamine, liidu liikmete õiguste kaitsmine, teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste aktuaaride organisatsioonidega sidemete arendamine ja õigusloome teostamine oma valdkonnas. Selleks, et täita neid eesmärke, on EAL vastu võtnud mitmeid olulisi programmilisi dokumente, sh aktuaari haridusprogramm, eetikakoodeks ning distsiplinaarprotsess.

Üheks kõige olulisemaks ülesandeks on EAL pidanud liikmete haridustaseme tõstmist. Enamik meie liikmetest on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna.90ndatel aastatel alustasid liikmed erialaseid õpinguid Institute of Actuaries ja Faculty of Actuaries kaasabil toimunud Actuarial Diploma Course ja Advanced Actuarial Diploma Course kursustel. Alates 2000ndatest aastatest on uued liitunud enamasti lõpetanud TÜ Finants- ja kindlustusmatemaatika magistriprogrammi Täiendamisvõimalusi on pakkunud mitmete teiste aktuaaride organisatsioonide korraldatud kursused ja suvekoolid (Poola, Itaalia, Šveits, Läti, Leedu), erinevad kursused välismaistes ülikoolides (näiteks Salzburgi Ülikool) ja European Actuarial Academy. EAL on alternatiivina toonud ka ise välis õppejõude Eestisse õpetama.

EAL on seadnud endale eesmärgiks saavutada rahvusvaheline tunnustatus kõrgetasemelise professionaalse organisatsioonina. EAL on rahvusvahelise aktuaaride assotsiatsiooni IAA (International Actuarial Association) ning Euroopa aktuaaride liite ühendava organisatsiooni AAE (Actuarial Association of Europe) täisliige. Täisliikme staatus nendes organisatsioonides peegeldab eelkõige seda, et meie liikmeid peetakse rahvusvahelisel tasemel võrdväärseteks partneriteks ning organisatsioon vastab kõrgeimatele rahvusvahelistele nõuetele.

Oleme oluliseks pidanud ka töövälist suhtlemist. Traditsioonideks on muutunud piduliku õhtusöögi korraldamine aastavahetuse paiku ning suvepäevad. Viimaseid on korraldatud erinevates Eestimaa paikades – Pärnus, Rõuges, Elva lähedal Peedul, Kihnus, Nõval, Viljandimaal, Sangastes, Naissaarel ja Järveveerel.