Liidu ajalugu


Eesti Aktuaaride Liidu asutamiskoosolek toimus Tallinnas 10. jaanuaril 1999. Selleks ajaks olid esimesed aktuaarid Eesti kindlustusseltsides töötanud juba 3-4 aastat ning mõte liidu moodustamisest ei olnud sugugi uus. Esimene algatusgrupp kutsuti kokku EV Kindlustusinspektsiooni poolt novembris 1997. aastal. Soodsaks pinnaseks Eesti Aktuaaride Liidu (EAL) tekkimiseks osutus hoopis Leedu ning Vilniuses 1998-99 aastal korraldatud Advanced Actuarial Diploma Course. Järgmise aasta septembris otsustasid koolitusel osalenud korraldada väljasõidu Trakai lossi, kus piknikul leiti, et aeg on härjal sarvist haarata ning moodustada uus algatusgrupp. Kutsed asutamiskoosolekul osalemiseks saadeti kõikidele tol hetkel Eestis töötanud aktuaaridele, lisaks kindlustus­matemaatika õpetamisega seotud õppejõududele Tartu Ülikoolist.

EAL asutajaliikmeid oli 17. Asutamiskoosolekul võeti vastu EAL põhikiri ning valiti kolmeliikmeline juhatus. Esimesteks juhatuse liikmeteks olid Eret Võsa, Merike Terask ja Tarmo Koll (juhatuse esimees). Tänaseks on liikmete arv kasvanud ja juhatus on neljaliikmeline. Liikmed jagunevad vastavalt liikmestaatusele järgmiselt: Liidu liikmed.

Selleks, et toetada oma liikmete pürgimusi hariduse omandamisel on EAL võtnud endale ülesandeks erinevate seminaride ja kursuste korraldamise oma liikmes­konnale. Ühe suurema projektina viidi aastatel 2001-2003 läbi neli ühenädalast koolituskursust, millel osales enamik EAL liikmetest ning lisaks külalised Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidest. Lektoriteks olid väljapaistvad oma ala tundjad Howard Bolnick, Marina Adelsky (mõlemad USA), Simon Pollack (Suurbritannia) ning Marco Micocci (Itaalia). Kursuste korraldamine jätkub ka tänasel päeval.

EAL on seadnud endale eesmärgiks saavutada rahvusvaheline tunnustatus kõrgetasemelise professionaalse organisatsioonina. Juba kolmandal aastal peale liidu loomist saavutasime täisliikme staatuse rahvusvahelises aktuaaride assotsiatsioonis IAA (International Actuarial Association). Septembris 2002. aastal omistati EAL-le assotsieerunud liikme staatus Euroopa aktuaaride liite ühendavas organisatsioonis AAE (Actuarial Association of Europe), mis on tänaseks muutunud täisliikme staatuseks.

Liikmestaatus rahvusvahelistes organisatsioonides pole ainult passiivne. Liidu esindajad on osalenud IAA ja AAE erinevate komiteede töös. EAL organiseeris ka 25.-27. märtsil 2003. aastal AAE kahe komitee (Insurance Committee ja Freedoms and General Purposes Committee) töökoosolekud Tallinnas. Kolme päeva jooksul võõrustati 37 külalist 21 välisriigist. EAL organiseeris 27.-30. mail 2009. aastal IAA nõukogu ja komiteede töökoosolekud Tallinnas. Nelja päeva jooksul võõrustati 235 delegaati üle kogu maailma (loe lähemalt).

Algusest peale oleme tihedalt suhelnud oma sõsarorganisatsioonidega Lätis (http://www.aktuars.lv) ja Leedus (http://www.aktuarai.lt). Lisaks kokkusaamistele koolitustel on aastast aastasse korraldatud ka Balti aktuaaride suveseminari ja suvepäevi, esimesed neist Lätis ja edaspidi kordamööda kõigis Balti riikides.