Liidu toimkonnad


 

Liidu (EAL) toimkonnad on revisjonitoimkond, haridustoimkond ja teised üldkoosoleku poolt ellu kutsutud alalised või ajutised toimkonnad. Toimkondade liikmed valitakse üldkoosoleku poolt. Toimkonnad annavad oma tegevusest ülevaate üldkoosolekule ja vajadusel ka juhatusele.

Revisjonitoimkond kontrollib liidu majandustegevust vähemalt üks kord aastas. Revideerimisakt eelneva majandusaasta kohta koostatakse ühe kuu jooksul pärast juhatuselt eelneva majandusaasta raamatupidamisaruande saamist. Revideerimisakt esitatakse juhatusele ja üldkoosolekule.

Revisjonitoimkonna liikmed on alates 2021. aastast Irina Keller, Anu Mitt ja Liisa Holst.

Haridustoimkonna ülesandeks on Liidu aktuaaride õppeprogrammi koostamine ning pidev täiendamine selliselt, et see vastaks IAA ja AAE vastavatele nõuetele. Haridustoimkonna ülesandeks on samuti kontrollida Liidu liikmete ja liikmekandidaatide vastavust Liidu haridusnõuetele.

Haridustoimkonna liikmed on  M. Guralnik, P. Raukas, J. Sibul, T. Koll, M. Käärik, H. Viirsalu, L. Sammelsaar.